Information om det ansökande barnet
Personnr (ååååmmdd-xxxx) *
Årskurs
Startår
Förnamn *
Efternamn *
Kommer vid ansökande barns skolgång ha ett syskon på samma skola
Vårdnadshavare 1, Folkbokföringsadress
Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Personnr (ååååmmdd-xxxx) *
Gatuadress *
Postnummer *
Postort *
Telefon bostad
Mobiltelefon *
Jobbtelefon
Lägg till Vårdnadshavare 2